Meditatie

Naar aanleiding van de versoepelingen die per D.V. 1 juli a.s. van kracht worden, ontstaat er meer ruimte voor kerkbezoek. Via deze email willen wij u graag informeren over de gang van zaken.

Vanuit de landelijke HHK is een protocol opgesteld voor de erediensten en andere kerkelijke activiteiten. De kerkvoogdij heeft op basis van dit protocol de volgende maatregelen vastgesteld:

- Uitgaande van anderhalve meter afstand, is het mogelijk om in ons kerkgebouw een maximaal aantal mensen per dienst te ontvangen. Dit aantal is excl. zij die nodig zijn om de dienst te laten plaatsvinden

- Aanmelding vooraf is noodzakelijk


In juni zijn er telefonische uitnodigingen geweest via de wijkouderling. Gezien de grotere aantallen is dit op lange termijn niet houdbaar, vandaar dat er vanaf 1 juli gebruik gemaakt gaat worden van een systeem. Concreet betekent dit het volgende voor u:

- Alle pastorale eenheden zijn opgedeeld in 5 groepen van ca 90-100 mensen. Voor iedere kerkdienst wordt 1 groep via de email uitgenodigd volgens een rooster.

- U ontvangt de uitnodiging per email op de maandag voorafgaand aan de kerkdienst. In de email kunt u zich aanmelden door te klikken op de foto van ons kerkgebouw of op de knop ‘Evenement bijwonen’. U kunt dan uw naam en het aantal gewenste zitplaatsen opgeven. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per email. Als u geen email heeft ontvangen, kan het zijn dat deze in uw Spam map is terechtgekomen.

- Vanaf iedere donderdag 12:00 uur is het voor de rest van de gemeente en gasten mogelijk om zitplaatsen te reserveren via de website: https://hhg-hasseltrouveenzwolle.nl/zitplaatsreserveren.html wanneer het maximum aantal mensen nog niet is bereikt. Op de website kunt u zien hoeveel vrije plaatsen er eventueel nog zijn. Via de website kunt u zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 23.59 uur.

- Mocht u zich na aanmelding onverhoopt willen afmelden of mocht u een vraag hebben, stuur dan een email naar aanmelden@hhg-hasseltrouveenzwolle.nl

- Mensen zonder email worden net als voorheen telefonisch benaderd.


‘De Heere regeert!’ Aan onze kant is niets verdiend. Laat onze verwachting gevestigd zijn alleen op Hem en Zijn genade in Christus.

Adres kerkgebouw

Oude Rijksweg 436

7954 GV ROUVEEN

Kerktijden

  • 20-Sep-2020 10:00
    Ds. D.J. Diepenbroek
  • 20-Sep-2020 16:00
    Ds. M. Visser

Vrijwillige bijdrage kerkradio

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

  • © hersteld hervormde kerk 2020